top of page

Biofeedback = efektīva metode

Metode, kura izmanto prātu, lai kontrolētu ķermeņa funkcijas, kuras parasti regulējas automātiski (piemēram, muskuļu sasprindzinājums, asinsspiediens, sirds ritms, elpošana).

Biofeedback = tradicionālās medicīnas atzīta metode.

Biofeedback = aktīva metode, kas prasa aktīvu pacienta līdzdarbošanos un motivāciju.

Biofeedback

Biofeedback

Biofeedback metodes izmantošanas iespējas un indikāciju piemēri:

 • veselības saglabāšana,
 • stresa reakciju diagnostika, stresa menedžments,
 • relaksācijas treniņu papildinājums,
 • kustību traucējumu rehabilitācija pēc insulta, galvas un muguras smadzeņu traumas, perifēro nervu bojājumiem,
 • hroniski sāpju sindromi: galvas sāpes (saspringuma galvas sāpes, migrēna), temporomandibulāra disfunkcija un bruksisms, dorsalģijas (muguras sāpes, kakla daļas sindromi, jostas daļas sindromi),
 • trauksme un fobijas,
 • bērniem un jauniešiem uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, mācīšanās grūtības,
 • sportistu sagatavošana sacensībām,
 • atkarības u.c.

Jums būs noderīgi iepazīties ar biofeedback metodi un tās iespējām, ja:

 • Jūs vēlaties iemācīties labāk pārvaldīt savu stresu,
 • vai vienkārši vēlaties uzturēt zemu stresa līmeni, lai kopumā saglabātu labu veselību,
 • vai vēlaties attīstīt paši savu iekšējo potenciālu un vairāk uzzināt par dažādām uzvedības stratēģijām,
 • vai arī Jūs ciešat no migrēnas, saspringuma galvas sāpēm, hroniskām muguras sāpēm vai tinnitus u.c. funkcionāliem traucējumiem.

Kas ir biofeedback?

Vai esat dzirdējuši par Biofeedback ?

 • Tā ir cilvēka fizioloģisko signālu bioloģiskā atgriezeniskā saite reālā laikā ar modernas tehnikas palīdzību.
 • Tas atļauj gan personai, ar kuru strādā, gan trenerim vai terapeitam novērot, kādā līmenī darbojas fizioloģiskās sistēmas un to izmaiņas.
 • Šo informāciju var izmantot, lai uzlabotu personas izpratni par fizioloģiskiem procesiem vai lai izmainītu šos parametrus vajadzīgā virzienā atkarībā no apstākļiem un mērķiem.
 • Biofeedback pastāv kā empīriska un efektīva metode no 1950. gadiem. Kopš tā brīža metode pastāvīgi tiek pētīta un attīstīta.
 • Biofeedback balstās uz cilvēka spēju mainīt ķermeņa funkcijas mācību procesa rezultātā. Galvenais biofeedback terapijas mērķis ir mācību procesu rezultātā pozitīvi ietekmēt ķermeņa funkcijas un ķermeņa labsajūtu.
 • Tā ir metode, kas māca cilvēkiem atpazīt fizioloģisko procesu līmeņus un reakcijas, piemēram, muskuļu sasprindzinājumu, sirds ritmu, smadzeņu bioelektrisko darbību, un vajadzības gadījumā tos koriģēt.
 • Biofeedback mērķis: ķermeņa procesu paškontroles attīstība (Ray et al. 1979).

Biofeedback process

 • Vispirms tiek mērīti Jūsu, piemēram, ar stresu vai sāpēm saistītie, biosignāli (elpošana, pulss, ādas temperatūra, muskuļu saspringums u.c. parametri), kuri tiek attēloti vizuāli vai ar skaņas signāliem. Tādā veidā reakcija uz stresu tiek padarīta redzama vai dzirdama, objektīvi izmērāma, uztverama un modificējama.
 • Šī atgriezeniskā saite dod iespēju pozitīvi ietekmēt šīs, citādi neapzināti notiekošās, ķermeņa funkcijas.
 • Ar Biofeedback palīdzību var tikt identificētas Jūsu individuālās reakcijas uz stresu un ar mērķtiecīgiem individuāliem treniņiem pozitīvi izmainītas tās ilgtermiņā.

Kā notiek Biofeedback treniņi/seansi?

Pirmajā sesijā tiek noteikts Jūsu individuālais stresa profils: kā Jūsu ķermenis reaģē uz stresoriem?

Izejot no tā, mēs kopā izveidojam treniņa mērķus nākamajām sesijām. Parasti pēc piektās sesijas mēs kopīgi izlemjam, vai treniņi ir jāturpina (sesiju skaits ir atkarīgs arī no diagnozes).

Kopumā treniņš ir saskaņots ar jūsu prasībām un vajadzībām, un tas sastāv no atsevišķām sesijām.

Kam piemērots Biofeedback?

 • Biofeedback ir piemērots visiem, kam nepieciešama sava ķermeņa uztveres un stresa regulācijas spēju uzlabošana.
 • Biofeedback var papildināt ārstnieciski/psihoterapeitisku aprūpi, saskaņojot ar ārstējošo ārstu/psihoterapeitu.
 • Biofeedback nav blakusefektu un treniņu rezultātā nodrošina iedarbīgu un noturīgu efektu.
 • Biofeedback veiksmīgi lieto arī klīniski terapeitiskajā kontekstā psihosomatiskajās klīnikās.
 • Turklāt Biofeedback tiek lietots ne tikai dažādu slimību terapijā, bet arī ar panākumiem un bez blakus efektiem to izmanto veselības profilakses pasākumos.

Kas nav Biofeedback?

 • Vienkārša tehniska spēlēšanās, kas domāta tehniķiem: tehnika ir tikai līdzeklis mērķa sasniegšanai.
 • Metode, kas, klientam neko nedarot, ilgtermiņā ir iedarbīga: būtiska ir klienta līdzdarbošanās trenera vadībā abpusējas uzticēšanās apstākļos.
 • Kaut kas, ko viegli pašam darīt mājās: būtisks ir darbs kopā ar kompetentu treneri, vismaz sākumā.
 • Biofeedback nav terapijas metode – tas it nopietns mācību process un treniņš!
biofeedback
kasirbiofeedack

Neurofeedback

Neurofeedback metodes lietojums

 • Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS)
 • Migrēna
 • Miega traucējumi
 • Bailes un panika
 • Depresīvs noskaņojums
 • Psihosomatiski traucējumi
 • Tinnitus
 • Sāpes u.c.

Mācīties ietekmēt smadzeņu viļņus

Neurofeedback vai EEG-Biofeedback ir smadzeņu viļņu treniņš, un tas ir speciāls biofeedback variants. Ar neirofeedback tiek mērīti smadzeņu elektriskie potenciāli (EEG – viļņi), kurus analizē un vizuāli atspoguļo dators. Tādējādi iegūto smadzeņu viļņu izskats ir atkarīgs no personas apziņas stāvokļa un uzmanības (piemēram, nomods, miegs, uzmanība, atslābinājums, stress). Tos var izmantot diagnostiskiem un treniņmērķiem. Pateicoties atgriezeniskai saitei, klientam ir iespējams labāk sasniegt pašregulāciju.

Kā tas darbojas?

Pozitīvas izmaiņas tiek sasniegtas tāpēc, ka tiek trenētas atsevišķas smadzeņu viļņu frekvences, tā ka smadzenes tās sāk vairāk producēt un/vai smadzenes tiek rosinātas mazāk producēt citas frekvences.

Dators dod pozitīvu atgriezenisko saiti (akustisku un/vai optisku) tikai tad, kad smadzeņu EEG-viļņi uzrāda kādu labvēlīgu atpazīstamu kopsakarību. Tādā veidā smadzenes/apziņa tiek atalgotas, ja tiek ģenerēti un pozitīvi pastiprināti stabilāki EEG-viļņi. Treniņu nodarbību skaits var būt ļoti dažāds atkarībā no mērķa, kā rezultātā apgūtās un trenētās pašregulācijas rezultātā uzlabojas centrālās nervu sistēmas darbība.

Neurofeedback var kombinēt ar biofeedback.

Ar Neurofeedback treniņu Jūs varat sasniegt šādus vispārējus pozitīvus efektus:

 • vairāk enerģijas, labāka spēja atpūsties,
 • uzlabosies koncentrēšanās spējas un modrība,
 • uzlabosies problēmu risināšanas spējas,
 • vieglāka koncentrēšanās noteiktam uzdevumam,
 • ātrāka un efektīvāka mērķu sasniegšana,
 • vieglāk atrast jaunus risinājuma veidus un izteiktāks radošums.

Izmantošanas jomas

Neurofeedback treniņu mērķis ir smadzeņu frekvenču spektra harmonizēšana un smadzeņu pretestības spēju un fleksibilitātes treniņš. Noteiktiem smadzeņu darbības traucējumiem ir zināms EEG-viļņu spektrs, ko ar Neurofeedback palīdzību var ietekmēt un izmainīt, panākot ievērojamu simptomātikas uzlabošanos. Neurofeedback izmanto pie tādiem smadzeņu darbības traucējumiem, kas pamatojas uz traucētu vai nepietiekamu smadzeņu darbības regulāciju.

neurofeedback

lietojums

Biofeedback izmantošana medicīnā

Biofeedback treniņu efektivitāte ir pierādīta kontrolētos zinātniskos pētījumos šādu traucējumu gadījumos:

Galvenās indikācijas:

 • migrēna,
 • saspringuma/tensijas tipa galvas sāpes,
 • hroniskas muguras sāpes,
 • tinnitus.

To var izmantot:

 • stresa pārvarēšana un profilaksei,
 • sasniegumu optimizēšanai un vispārējās labsajūtas veicināšanai,
 • psihofizioloģisko kopsakarību demonstrācijai,
 • relaksācijas treniņam,
 • veselības profilaksei,
 • darbaspēju uzlabošanai,
 • neiromuskulārai rehabilitācijai u.c.

Pētīta biofeedback efektivitāte, bet ar mazāk pārliecinošu rezultātu:

 • miega traucējumi,
 • paaugstināts asins spiediens,
 • depresīvi simptomi kopā ar sāpju sindromiem,
 • līdzsvara traucējumi pēc insulta,
 • epilepsija,
 • alkohola un medikamentu atkarība,
 • uzmanības deficīts/hiperaktivitātes sindroms (ADHS),
 • bruksisms,
 • vaginisms,
 • iegurņa pamatnes sāpes,
 • pie fiziskām sūdzībām bez pietiekama organiska izskaidrojuma (somatoformi traucējumi),
 • fobijas, trauksme,
 • fantoma sāpes,
 • Reinauds sindroms,
 • astma.

Biofeedback treniņš neaizvieto

Biofeedback treniņš neaizvieto traucējumu, simptomu vai slimības ainas medicīnisku diagnostiku un/vai psihoterapeita aprūpi. 

Katrā atsevišķā gadījumā jānovērtē, cik lielā mērā biofeedback izmantošana ir lietderīga.

Biofeedback treniņus var integrēt arī kā papildu metodi paralēli jau esošai ārstēšanas metodei.

Mēs piedāvājam preventīvu pašpalīdzību stresa pārvarēšanai un izpratnei vai kā pavadošu, papildinošu metodi citām medicīniskām metodēm vai psihoterapeitiskai ārstēšanai.

Kontraindikācijas vai kam Biofeedback metode nav piemērota:

 • cilvēkiem ar psihiatriskām saslimšanām (šizofrēniju, smagu depresiju),
 • bērniem jaunākiem par 5 gadiem,
 • pacientiem, kuri nav izmeklēti un kuriem nav noteikta precīza diagnoze,
 • cilvēkiem, kuriem ir uztveres un mācīšanās grūtības,
 • pacientiem, kuru diagnoze neatbilst iepriekš minētām indikācijām (piem., pēctraumas galvas sāpes).
pielietojums
noderigassaites
bottom of page